Historie knihovny

Recenze nových knih

Průvodce městem

Chystané novinky na knižním trhu

Kulturní akce v Ostravě a okolí

Kdo je kdo v literatuře

Kritiky - "to máme všichni moc rádi"

Vtipy - no to se budete smát až se budete za břicha popadat

Ze světa knih - zajímavosti z literatury

Odkazy na stránky které sice nejsou tak dobré jako ty naše, ale něčím nás upoutaly

Kontakty - pišta, volejte, faxujte, pište, volejte, faxujte, pište, volejte, faxujte, posílejte holuby

   

HISTORIE KNIHOVNY

   

KNIHOVNA  MĚSTA   OSTRAVY

         19. února 2001 uplynulo 80. let ode dne , kdy byl zahájen provoz české veřejné knihovny v Moravské Ostravě – dnešní Knihovny města Ostravy (dále jen KMO).  Knihovna si výročí připomene mnoha akcemi v průběhu roku, například vernisáží výstavy o minulosti i současnosti KMO v prostorách Magistrátu města Ostravy, setkáním           se současnými i bývalými pracovníky, vydáním publikace o historii knihovny ap.

         KMO byla již od svého vzniku  jedním z významných středisek kulturního života      na Ostravsku a až do založení SVK (1951) přirozeným knihovnickým ústředím města         a okolí. V době vzniku KMO byly ostravské příměstské obce ještě samostatné a každá měla svou vlastní knihovnu. Postupně, tak jak byly jednotlivé obce připojovány k Velké Ostravě, přibývaly k ústředí pobočky. Jejich  vývoj je různý: mnohé již byly zrušeny, většina z nich poskytuje své služby dodnes. V roce 2001 se jejich počet  ustálil na čísle 27.

         KMO se řadí svým fondem – 787 tisíc KJ mezi velké veřejné knihovny. Roční přírůstek nových KJ je cca 19 000. Navštěvuje jí 30 tisíc čtenářů z toho 11 tisíc dětí,    kteří mají možnost využívat řadu služeb: půjčovny knih a časopisů pro dospělé i děti, studovnu odborné literatury a časopisů, veřejnou čítárnu denního tisku, hudební odd. s bohatým fondem  zvukových dokumentů a hudebnin, regionální oddělení, zvukovou knihovnu  pro  nevidomé  a  slabozraké,  pracoviště  internetu, a to i pro nevidomé               a slabozraké. KMO pořádá pro své čtenáře a širokou ostravskou veřejnost celou řadu akcí. Zejména pro děti, které v knihovně tráví hodně volného času, je to pestrá paleta besed, informačních lekcí, soutěží, výchovně - vzdělávacích her i výletů. Hudební oddělení pořádá  koncerty začínajících i známých umělců v  komorním prostředí vlastního sálu.     Ve třech mini galeriích („Uprostřed města“, „Mezi dveřmi“ a „Na konci města“)             se pravidelně uskutečňují  vernisáže a výstavy zejména fotografií  a  grafik.

Prostorově a technicky nevyhovující umístění ústřední knihovny způsobilo opožděný nástup výpočetní techniky v celé KMO. Počítače jsou využívány od r. 1998.     Za tuto krátkou dobu byl zvládnut rutinní provoz akvizice a katalogizace nových přírůstků, do elektronického katalogu byl zpětně uložen fond ústřední knihovny (220 tis. KJ) po němž budou následovat fondy jednotlivých poboček. S počítači už pracují tři největší pobočky KMO. V závislosti na stavu retrokatalogizace se zavádí automatizovaná výpůjčka. Díky grantům slouží zájemcům na třech pobočkách veřejné internetové stanice.

            Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin, s  důrazem na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům.

             Zřizovatelem  KMO  je  Statutární  město  Ostrava,  z  jehož  rozpočtu                   je financována. Na provoz knihovny přispívají i úřady městských obvodů. Sponzory knihovny,  zejména  jejich  akcí  pro  děti  a  mládež, je celá řada ostravských firem             i soukromých osob. Všechny informace o knihovně lze najít na webových stránkách (www.kmo.cz)

 

 

Pochvalné e-maily posílejte na adresu : 

pujcovna@kmo.cz

 

Aktualizováno: 29.03.2001  

Webmaster